Các cấp độ An ninh bến cảng theo Bộ luật ISPS

Ngày hỏi:19/09/2016

Các cấp độ An ninh bến cảng theo Bộ luật ISPS. Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, mình đang là nhân viên phòng kỹ thuật của Cảng Hải Phòng. Mình có một thắc mắc liên quan tới vấn đề An ninh bến cảng, cụ thể: Theo mình biết thì An ninh bến cảng cũng được chia ra làm 3 cấp độ, tuy nhiên mình chưa hiểu lắm về quy định này. Mong các bạn bỏ chút thời gian giải thích giùm mình và vấn đề này được quy định ở văn bản nào? Thanks!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung về các cấp độ An ninh bến cảng được quy định tại Bộ luật ISPS (Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng 2002) có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

   Theo đó, bến cảng được yêu cầu hoạt động ở các cấp độ an ninh do Chính phủ Ký kết mà bến cảng thuộc chủ quyền thiết lập.

   Các biện pháp và qui trình an ninh phải được áp dụng tại bến cảng theo cách sao cho giảm thiểu những trở ngại, hoặc chậm trễ đối với hành khách, tàu, nhân viên trên tàu, khách, hàng hóa và các dịch vụ.

   An ninh bến cảng cũng được chia làm 3 cấp độ giống như An ninh Tàu. Cụ thể:

   - Ở cấp độ an ninh 1, những hành động sau đây phải được thực hiện thông qua các biện pháp phù hợp trong tất cả các bến cảng:

   .1. đảm bảo thực hiện mọi nhiệm vụ an ninh bến cảng;

   .2. kiểm soát tiếp cận bến cảng;

   .3. theo dõi bến cảng, kể cả các khu vực neo và cầu cảng;

   .4. theo dõi các khu vực hạn chế để đảm bảo chỉ những người có thẩm quyền mới được tiếp cận;

   .5. giám sát hoạt động làm hàng;

   .6. giám sát hoạt động nhận đồ dự trữ cho tàu; và

   .7. đảm bảo việc trao đổi thông tin an ninh sẵn sàng.

   - Ở cấp độ an ninh 2, các biện pháp bảo vệ bổ sung, được nêu trong Kế hoạch An ninh Bến cảng, phải được triển khai thực hiện đối với mỗi hành động được nêu chi tiết ở cấp độ an ninh 1.

   - Ở cấp độ an ninh 3, các biện pháp tăng cường bảo vệ đặc biệt, được nêu trong Kế hoạch An ninh Bến cảng, phải được triển khai thực hiện đối với mỗi hành động được nêu chi tiết ở cấp độ an ninh 1.

   Đồng thời, ở cấp độ an ninh 3, yêu cầu bến cảng phải đáp ứng và triển khai thực hiện những hướng dẫn bất kỳ do Chính phủ Ký kết mà bến cảng thuộc chủ quyền đưa ra.

   (Mục 14 Phần A, xem hướng dẫn chi tiết tại Mục 14 Phần B)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về các cấp độ An ninh bến cảng theo Bộ luật ISPS. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn. Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn