Các hạng mục phải báo cáo sau khi kết thúc việc thử kiểu của sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển

Ngày hỏi:31/03/2017

Các hạng mục phải báo cáo sau khi kết thúc việc thử kiểu của sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển là gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Phúc, đang sinh sống tại Đà Nẵng, Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi các hạng mục phải báo cáo sau khi kết thúc việc thử kiểu của sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển là gì? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Thanh Phúc_093**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các hạng mục phải báo cáo sau khi kết thúc việc thử kiểu của sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển được quy định cụ thể tại Mục 2.4.6 Phần 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 64:2015/BGTVT về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển ban hành kèm theo Thông tư 71/2015/TT-BGTVT, theo đó, sau khi kết thúc việc thử kiểu, tổ chức thực hiện việc thử phải lập báo cáo thử, tối thiểu bao gồm các hạng mục sau:

   (1) Kiểu, đặc trưng và nhận biết của sản phẩm;

   (2) Các yêu cầu kỹ thuật của việc thử nghiệm;

   (3) Các đặc trưng của thiết bị thử và thiết bị đo lường (bao gồm số nhận biết và ngày hiệu chuẩn lần cuối);

   (4) Điều kiện môi trường của mỗi hạng mục thử;

   (5) Ngày và nơi thử;

   (6) Kết quả thử.

   Trên đây là tư vấn về các hạng mục phải báo cáo sau khi kết thúc việc thử kiểu của sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 64:2015/BGTVT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn