Các trường hợp tạm đình chỉ có thời hạn đối với từng dây chuyền kiểm định xe cơ giới

Ngày hỏi:06/11/2018

Theo quy định mới thì trong một số trường hợp thì đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới sẽ bị tạm đình chỉ có thời hạn đối với từng dây chuyền kiểm định hoặc tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp nào thì đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ từng dây chuyền kiểm định xe cơ giới?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định mới nhất hiện nay thì kiểm định xe cơ giới là việc kiểm tra lần đầu và định kỳ về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới. Chỉ những tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới được phép hoạt động kiểm định xe cơ giới.

   Trong đó, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới là chứng chỉ xác nhận đơn vị đăng kiểm đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới được cấp cho các tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

   Tổ chức đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, nhân lực theo quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

   Các tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới bị tạm đình chỉ có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với từng dây chuyền kiểm định hoặc tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới trong một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật.

   Trong đó, Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 139/2018/NĐ-CP thì đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ từng dây chuyền kiểm định từ 01 tháng đến 03 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

   - Không đảm bảo một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định tại Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm;

   - Có 02 lượt đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ trong thời gian 12 tháng liên tục;

   - Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung giấy chứng nhận đăng kiểm viên.

   Lưu ý: Tùy theo trường hợp và mức độ vi phạm, các đơn vị đăng kiểm còn bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn