Cấp lại Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại sản phẩm ô tô

Ngày hỏi:03/08/2019

Theo tôi được biết quy định mới về sản xuất, lắp ráp ô tô vừa được ban hành. Vậy, theo những quy định này ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp nào thì được cấp lại giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại sản phẩm ô tô và hồ sơ cấp lại như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 11 Thông tư 25/2019/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 25/08/2019) quy định về việc cấp lại giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại sản phẩm, cụ thể như sau:

   1. Giấy chứng nhận được cấp lại trong các trường hợp bị mất, hỏng, hết hiệu lực hoặc thay đổi nội dung thông tin về tên, địa chỉ liên quan đến doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận.

   2. Hồ sơ cấp lại gồm các tài liệu sau:

   a) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này;

   b) Các tài liệu nêu tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 7 của Thông tư này đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do hết hiệu lực. Miễn nộp các tài liệu nếu không có sự thay đổi so với các tài liệu đã nộp trong hồ sơ đăng ký chứng nhận của kiểu loại sản phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn