Cấp phép chạy xe ô tô điện du lịch quanh khu vực khu đô thị mới Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Ngày hỏi:04/05/2015
Gửi Ban biên tập Cổng Giao tiếp điện tử, Ban quản lý tòa nhà Mulberry Lane, Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao,Quận Hà Đông muốn mua 1 chiếc xe ô tô điện du lịch 8 chỗ chạy quanh khu vực khu đô thị mới Mỗ Lao để phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân Mulberry Lane. Vậy chúng tối có cần làm thủ tục đăng ký cấp phép cho xe điện này không? Và nếu có thì thủ tục đăng ký như thế nào? Xin cảm ơn! Người hỏi: Hồ Trâm Anh ( 09:27 04/05/2015)

  Nội dung này được Ủy ban Nhân dân Tp.Hà Nội, Cổng thông tin điện tử tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 20; Khoản 1, Điều 21, Điều 22, Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã quy định:
   Điều 20. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
   1. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là Giấy phép kinh doanh).
   3. Nội dung Giấy phép kinh doanh bao gồm:
   a) Tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh;
   b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm: Số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp;
   c) Người đại diện hợp pháp;
   d) Các hình thức kinh doanh;
   đ) Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép kinh doanh;
   e) Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.
   4. Giấy phép kinh doanh có giá trị 07 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn. Trường hợp cấp lại do có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh, thời hạn của Giấy phép kinh doanh mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.
   5. Đơn vị được cấp Giấy phép kinh doanh phải được đánh giá định kỳ về việc duy trì điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
   6. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh là Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
   7. Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về mẫu Giấy phép kinh doanh.
   Điều 21. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh
   1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bao gồm:
   a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;
   b) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
   c) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;
   d) Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;
   đ) Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ);
   e) Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).
   Điều 22. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh
   1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh:
   a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.
   Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
   b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
   c) Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện.

   Để biết thêm thông tin, đề nghị bạn liên hệ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
   Điện thoại: 043.3824404
   Địa chỉ: Số 2 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội


  Nguồn:

  Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tham gia giao thông
  Đô thị mới
  Khu đô thị mới
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn