Chế độ huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực dùng trong giao thông vận tải

Ngày hỏi:20/10/2017

Chế độ huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực dùng trong giao thông vận tải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Bùi Thanh Tùng. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chế độ huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực dùng trong giao thông vận tải được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Bùi Thanh Tùng (thanhtung*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 36/2017/TT-BGTVT quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2017 thì chế độ huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực dùng trong giao thông vận tải được quy định cụ thể như sau:

   1. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện, bồi dưỡng lý thuyết nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực, thủ trưởng đơn vị đăng kiểm phân công kiểm định viên hướng dẫn người tham gia huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định thực hành nghiệp vụ theo các nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này.

   2. Huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ trong chế tạo và sửa chữa, hoán cải bao gồm quan sát kiểm định viên hướng dẫn thực hiện, thực hành có hướng dẫn của kiểm định viên, thực hành độc lập theo các nội dung sau đây:

   a) Kiểm tra hồ sơ thiết kế;

   b) Kiểm tra vật liệu và hàn;

   c) Kiểm tra các chi tiết, phụ tùng lắp trên thiết bị xếp dỡ;

   d) Kiểm tra lắp ráp kết cấu;

   đ) Kiểm tra tổng thể;

   e) Thử hoạt động và thử tải;

   g) Kiểm tra kết cấu, thiết bị sau khi thử;

   h) Lập và cấp hồ sơ kiểm định.

   3. Huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ đang khai thác, sử dụng bao gồm quan sát kiểm định viên hướng dẫn thực hiện, thực hành có hướng dẫn của kiểm định viên, thực hành độc lập theo các nội dung sau đây:

   a) Kiểm tra hồ sơ thiết bị;

   b) Kiểm tra kết cấu;

   c) Kiểm tra các chi tiết, phụ tùng lắp trên thiết bị xếp dỡ;

   d) Kiểm tra tổng thể;

   đ) Thử tải;

   e) Kiểm tra kết cấu, thiết bị sau khi thử;

   g) Lập và cấp hồ sơ kiểm định.

   4. Huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết bị áp lực trong chế tạo và sửa chữa, hoán cải bao gồm quan sát kiểm định viên hướng dẫn thực hiện, thực hành có hướng dẫn của kiểm định viên, thực hành độc lập theo các nội dung sau đây:

   a) Kiểm tra hồ sơ thiết kế;

   b) Kiểm tra vật liệu và hàn;

   c) Kiểm tra kết cấu;

   d) Kiểm tra tổng thể;

   đ) Thử áp lực;

   e) Kiểm tra kết cấu sau khi thử;

   g) Lập và cấp hồ sơ kiểm định.

   5. Huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết bị áp lực đang khai thác, sử dụng bao gồm quan sát kiểm định viên hướng dẫn thực hiện, thực hành có hướng dẫn của kiểm định viên, thực hành độc lập theo các nội dung sau đây:

   a) Kiểm tra hồ sơ thiết bị;

   b) Kiểm tra phụ tùng lắp trên thiết bị áp lực;

   c) Kiểm tra tổng thể;

   d) Thử thiết bị theo quy định;

   đ) Kiểm tra kết cấu sau khi thử;

   e) Lập và cấp hồ sơ kiểm định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về chế độ huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực dùng trong giao thông vận tải. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 36/2017/TT-BGTVT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn