Chi phí đảm bảo giao thông

Ngày hỏi:10/07/2009
Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng có quy định Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình nằm trong mục Chi phí khác. Nhưng tôi không tìm thấy văn bản quy định chi phí đảm bảo giao thông được áp dụng vào loại công trình xây dựng như thế nào và cách tính chi phí này ra sao. Hiện nay tại tỉnh tôi, các đơn vị Tư vấn xây dựng khi lập dự toán và thẩm tra dự toán xây dựng các tuyến đường giao thông không kể đường xây dựng mới (nơi chưa có người và xe cộ qua lại ) hay sửa chữa nâng cấp đường đều tính chi phí đảm bảo giao thông 1% trên giá trị xây lắp sau thuế. Đơn vị tôi có một số dự án đã làm xong và khi thanh quyết toán khối lượng đều phải thanh toán cho đơn vị nhận thầu chi phí đảm bảo giao thông ( 1% trên GTXL sau thuế) mặc dù các tuyến đường này đều làm mới. Theo tôi hiểu chi phí đảm bảo giao thông chỉ áp dụng cho các công trình sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường đang sử dụng nơi có người và các phương tiện giao thông qua lại. Việc tính dự toán và phê duyệt cũng như thanh toán cho đơn vị nhận thầu như trên có đúng không ?

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Theo quy định thì chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình thuộc hạng mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình. Chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán và áp dụng cho việc thi công các công trình có yêu cầu phải đảm bảo an toàn giao thông.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chi phí đảm bảo giao thông
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn