Chính sách phát triển đường sắt đô thị được quy định thế nào?

Ngày hỏi:12/08/2017

Chính sách phát triển đường sắt đô thị được quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Em thấy ở nhiều nước trên thế giới, để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển của hành khách, cùng với việc tăng cường hoạt động của hệ thống đường sắt quốc gia, hệ thống đường sắt đô thị cũng ngày càng được mở rộng và sử dụng phổ biến hơn. Không biết, ở Việt Nam, chính sách phát triển đường sắt đô thị được quy định ra sao? Em có thể tham khảo thêm thông tin tại đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Quý anh chị. Em xin chân thành cảm ơn! Vũ Trần Khoa (khoa***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Từ ngày 01/7/2018, Luật Đường sắt 2017 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó,Luật này quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ, quản lý, bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; công nghiệp đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; tín hiệu, quy tắc giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt.

   Yêu cầu chung đối với đường sắt đô thị được quy định tại Điều 72 Luật Đường sắt 2017. Cụ thể như sau:

   1. Các chính sách quy định tại Điều 5 của Luật này.

   Cụ thể là:

   - Ưu tiên tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển, nâng cấp, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị để bảo đảm giao thông vận tải đường sắt đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống giao thông vận tải cả nước.

   - Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư, kinh doanh đường sắt.

   - Dành quỹ đất theo quy hoạch để phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt, công trình công nghiệp đường sắt.

   - Khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp đường sắt, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển đường sắt hiện đại.

   - Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển hệ thống đường sắt chuyên dùng.

   - Ưu tiên phân bổ ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm với tỉ lệ thích đáng để bảo đảm phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy hoạch.

   Hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt.

   2. Nhà nước huy động các nguồn lực để phát triển đường sắt đô thị thành một trong những loại hình giao thông chủ yếu ở các đô thị lớn.

   3. Nhà nước hỗ trợ cho kinh doanh đường sắt đô thị.

   Như vậy, căn cứ quy định trên, ta thấy chính sách phát triển hệ thống đường sắt đô thị về cơ bản cũng thuộc chính sách phát triển chung đối với lĩnh vực đường sắt cùng với hệ thống đường sắt quốc gia, hệ thống đường sắt chuyên dùng,

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về chính sách phát triển đường sắt đô thị. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Luật Đường sắt 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn