Chữ viết và chữ số của biển phụ, biển viết bằng chữ trong giao thông đường bộ

Ngày hỏi:01/11/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật và trên thực tế tôi thấy các chữ viết trên biển báo hiệu giao thông có câu từ rất ngắn gọn và súc tích. Cũng liên quan  đến vấn đề này tôi có thắc mắc tôi mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Chữ viết và chữ số của biển phụ, biển viết bằng chữ trong giao thông đường bộ được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chữ viết và chữ số của biển phụ, biển viết bằng chữ trong giao thông đường bộ quy định tại Điều 48 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ, như sau:

   48.1. Tất cả những chữ viết, chữ số ghi trên biển và cột kilômét dùng thống nhất theo hai kiểu: kiểu chữ thường và kiểu chữ nén theo quy định tại Điều 17 và Phụ lục K;

   48.2. Kiểu chữ thường dùng trong trường hợp hàng chữ ngắn và trung bình;

   48.3. Kiểu chữ nén dùng trong trường hợp hàng chữ dài;

   48.4. Trên một hàng chữ bao giờ cũng phải dùng thống nhất một kiểu chữ;

   48.5. Chiều cao chữ viết của biển viết bằng chữ nhỏ nhất là 10 cm (ứng với hệ số 1). Với biển ghép cho phép sử dụng chữ nhỏ nhất là 5 cm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn