Chuyển quyền sở hữu xe ô tô cho công ty, liệu có bắt buộc?

Ngày hỏi:29/07/2021

Trong công ty TNHH để góp vốn vào thì sau khi sử dụng tài sản góp vốn là xe ô tô thì thành viên đó có phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho công ty hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

   1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

   a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

   Như vậy, tài sản là ô tô tức là động sản phải đăng ký quyền sở hữu mà khi góp vốn thì phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn