Cơ quan cấp và thời hạn của Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

Ngày hỏi:09/12/2015
Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do cơ quan nào cấp? Thời hạn của Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo là bao lâu?

  Nội dung này được Bộ Giao thông vận tải tư vấn như sau:

  • - Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Giấy chứng nhận lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm xe cơ giới cấp.

   - Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT thì thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo là 06 tháng, kể từ ngày ký.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn