Cơ quan nào quyết định đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay để cải tạo, mở rộng?

Ngày hỏi:30/03/2021

Trường hợp cải tạo, mở rộng cảng hàng không, sân bay nên phải đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay đó thì cơ quan nào có thẩm quyền quyết định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1a và Khoản 2 Điều 42 Nghị định 05/2021/NĐ-CP quy định về nội dung này như sau:

   1. Toàn bộ hoặc một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay bị đóng tạm thời trong các trường hợp sau:

   a) Việc cải tạo, mở rộng, sửa chữa cần ngừng hoạt động của cảng hàng không, sân bay;

   .....

   2. Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải quyết định đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

   Theo quy định nêu trên thì Bộ Giao thông vận tải quyết định đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay đối với các trường hợp cải tạo, mở rộng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn