Công khai kết quả lựa chọn Đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:21/12/2016

Tôi tên là Nguyễn Văn Sơn, SĐT: sonnguyen57***, tôi muốn hỏi: Công khai kết quả lựa chọn Đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang kinh doanh một cơ sở vận tải và có ý định tham gia vào dự án này của Thành phố nên rất quan tâm tới nội dung nêu trên. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công khai kết quả lựa chọn Đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô được hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BGTVT quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành, theo đó:

   1. Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định, Sở Giao thông vận tải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn lên Trang Thông tin điện tử của Sở, đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn tới các đơn vị tham gia lựa chọn (bao gồm cả đơn vị được lựa chọn và đơn vị không được lựa chọn).

   2. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn bao gồm:

   a) Tên đơn vị tham gia lựa chọn được lựa chọn;

   b) Giờ xe xuất bến được khai thác;

   c) Tuyến vận tải hành khách cố định được khai thác;

   d) Thời hạn khai thác tuyến vận tải hành khác cố định;

   đ) Các nội dung cần lưu ý (nếu có);

   e) Danh sách đơn vị tham gia lựa chọn không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng đơn vị.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về công khai kết quả lựa chọn Đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, được quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BGTVT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn