Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin theo yêu cầu về quỹ đại chúng khi nào?

Ngày hỏi:22/05/2020

Cho tôi hỏi theo luật chứng khoán mới thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán về quỹ đại chúng khi nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin theo yêu cầu về quỹ đại chúng khi nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 124 Luật chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin về quỹ đại chúng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

   - Có thông tin liên quan ảnh hưởng đến việc chào bán, giá chứng chỉ quỹ đại chúng;

   - Có thay đổi bất thường về giá, khối lượng giao dịch chứng chỉ quỹ đại chúng.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn