Cung cấp sự nghiệp công về bảo trì đường thủy nội địa quốc gia từ nguồn kinh phí nào?

Ngày hỏi:14/05/2020

Theo quy định mới nhất thì việc cung cấp sự nghiệp công về bảo trì đường thủy nội địa quốc gia từ nguồn kinh phí nào? Mong nhận được giải đáp của anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BGTVT (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định nguồn kinh phí thực hiện cung cấp dịch sự nghiệp công bảo trì đường nội thủy nội địa quốc gia, cụ thể như sau:

   1. Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

   2. Nguồn phí được để lại chi cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo pháp luật về phí và lệ phí.

   3. Nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn