Đánh giá cảng biển theo thang điểm mấy?

Ngày hỏi:29/07/2021

Cho hỏi, theo quy định mới nhất thì việc chấm điểm cảng biển sẽ dựa trên thang điểm bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 76/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 10/09/2021) quy định về phương pháp đánh giá, phân loại cảng biển, trong đó:

   Việc đánh giá, phân loại cảng biển theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí và thể hiện chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   Dẫn chiếu, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76 về Bảng tiêu chí đánh giá phân loại cảng biển như sau:

   TT

   Tiêu chí đánh giá phân loại cảng biển

   Điểm chấm
   (tối đa)

   A

   Phạm vi ảnh hưởng của cảng biển

   50

   Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cả nước, hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cửa ngõ quốc tế

   50

   Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng

   40

   Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng

   30

   Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

   20

   B

   Quy mô cảng biển

   50

   I

   Lượng hàng hóa thông qua cảng biển

   30

   1

   Hàng khô, tổng hợp thông qua cảng biển

   12

   Trên 04 triệu Tấn/năm

   12

   Từ 02 đến 04 triệu Tấn/năm

   10

   Từ 01 đến dưới 02 triệu Tấn/năm

   8

   Dưới 01 triệu Tấn/năm

   6

   2

   Hàng container thông qua cảng biển

   10

   Trên 04 triệu Tấn/năm

   10

   Từ 02 đến 04 triệu Tấn/năm

   8

   Từ 01 đến dưới 02 triệu Tấn/năm

   6

   Dưới 01 triệu Tấn/năm

   4

   3

   Hàng lỏng thông qua cảng biển

   8

   Trên 02 triệu Tấn/năm

   8

   Từ 01 đến 02 triệu Tấn/năm

   6

   Từ 0,5 đến dưới 01 triệu Tấn/năm

   4

   Dưới 0,5 triệu Tấn/năm

   2

   II

   Cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển

   20

   1

   Cảng biển có bến cảng tổng hợp, container phục vụ thương mại

   10

   Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu từ 70.000 DWT trở lên

   10

   Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu từ 30.000 DWT đến dưới 70.000 DWT

   8

   Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu từ 10.000 DWT đến dưới 30.000 DWT

   6

   Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu dưới 10.000 DWT

   4

   2

   Cảng biển có bến cảng chuyên dùng

   10

   Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu từ 70.000 DWT trở lên

   10

   Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu từ 30.000 DWT đến dưới 70.000 DWT

   8

   Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu từ 10.000 DWT đến dưới 30.000 DWT

   6

   Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu dưới 10.000 DWT

   4

   Tổng điểm

   100


   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cảng biển
  Khai thác cảng biển
  Luồng cảng biển
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn