Đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:23/12/2016

Tôi tên là Hoàng Hùng Minh, SĐT: 01689***, tôi muốn hỏi: Đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang kinh doanh một cơ sở vận tải và có ý định tham gia vào dự án này của Thành phố nên rất quan tâm tới nội dung nêu trên. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô được hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BGTVT quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành, theo đó:

   1. Hồ sơ của đơn vị tham gia lựa chọn được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:

   a) Có Hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

   b) Không có tên trong hai hoặc nhiều Hồ sơ lựa chọn;

   c) Đơn vị tham gia lựa chọn không đang trong thời gian bị đình chỉ tham gia khai thác tuyến vận tải hành khách cố định;

   d) Đơn vị tham gia lựa chọn không đang trong quá trình giải thể, không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

   2. Đơn vị tham gia lựa chọn có Hồ sơ hợp lệ sẽ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và điều kiện kinh doanh. Đơn vị tham gia lựa chọn có Hồ sơ không hợp lệ sẽ bị loại và không tiếp tục đánh giá Hồ sơ.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, được quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BGTVT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn