Đầu tư xây dựng, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày hỏi:08/01/2019

Tôi tên là Thành Hưng, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về vấn đề sử dụng, khai thác phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhưng chưa tìm được văn bản hướng dẫn. Vì vậy, tôi muốn hỏi vấn đề đầu tư xây dựng, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định ra sao? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập. (thanhhung***@gmail.com)   

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc đầu tư xây dựng, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại Điều 46 Luật giao thông đường bộ 2008 như sau:

   - Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là việc đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

   - Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ trình tự quản lý đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật; bảo đảm quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật, cảnh quan, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   - Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài được đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật.

   - Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chủ trì tổ chức giải phóng mặt bằng theo đúng quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

   - Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sau khi xây dựng, nâng cấp, cải tạo phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, quyết định đưa vào khai thác theo quy định.

   Trên đây là nội dung quy định về việc đầu tư xây dựng, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật giao thông đường bộ 2008.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn