Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng hàng hải theo quy định mới nhất

Ngày hỏi:08/01/2019

Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể là việc đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng hàng hải được quy định như thế nào?

Tuấn Tú (093***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng hàng hải được quy định tại Điều 83 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 như sau:

   1. Đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng hải phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển, quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước, quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển theo quy định của Bộ luật này, quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan. (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   2. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài được đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng hải theo quy định của pháp luật.

   Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng hải quyết định hình thức quản lý, khai thác cảng biển, luồng hàng hải.

   3. Trước khi phê duyệt dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Giao thông vận tải.

   4. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng quyết định hình thức quản lý, khai thác phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung quy định về việc đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng hàng hải. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn