Dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải bao gồm những dịch vụ nào?

Ngày hỏi:18/09/2019

Xin chào ban biên tập, được biết vừa có quy định về thu nộp, quản lý sử dụng phí bảo đảm hàng hải. Anh chị cho tôi hỏi dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải bao gồm những dịch vụ nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải bao gồm những dịch vụ nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 63/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/02/2020) thì dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải được thực hiện theo quy định tại Thông tư này bao gồm:

   1. Vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập.

   2. Vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng và kè bảo vệ bờ luồng hàng hải).

   3. Khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả vị trí đón trả hoa tiêu).

   4. Sửa chữa, cải tạo tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải là đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng và kè bảo vệ bờ luồng hàng hải công cộng được giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý.

   5. Nạo vét duy tu luồng hàng hải để đảm bảo chuẩn tắc thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (không bao gồm công tác nạo vét đầu tư xây dựng mới luồng hàng hải).

   6. Nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải.

   Trên đây là quy định về dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn