Điều kiện đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng, đại phó tàu từ 3000 GT trở lên

Ngày hỏi:06/03/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất thì để đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng, đại phó tàu từ 3000 GT trở lên cần đảm bảo điều kiện gì? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 24 Thông tư 03/2020/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 15/4/2020) quy định điều kiện đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng, đại phó tàu từ 3000 GT trở lên như sau:

   - Đối với đại phó: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên tối thiểu 24 tháng;

   - Đối với thuyền trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 3000 GT trở lên tối thiểu 24 tháng hoặc có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT tối thiểu 12 tháng và đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 3000 GT trở lên tối thiểu 12 tháng.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thuyền trưởng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn