Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ nhập khẩu

Ngày hỏi:09/12/2015
Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ nhập khẩu là gì? yêu cầu, điều kiện này được quy định tại văn bản nào?

  Nội dung này được Bộ Giao thông vận tải tư vấn như sau:

  • Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ nhập khẩu được quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế, cụ thể, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ nhập khẩu phải:

   - Thỏa mãn các hạng mục quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT;

   - Phù hợp các hạng mục đối chiếu các thông số kỹ thuật xe chở người bốn bánh có gắn động cơ không tham gia giao thông theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn