Điều kiện dự thi cấp GCN khả năng chuyên môn máy trưởng hạng ba

Ngày hỏi:26/10/2019

Xin chào, theo thông tin tôi được biết thì vừa có quy định về cấp đổi giấy chứng nhận chuyên môn thuyền viên. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì Điều kiện dự thi cấp GCN khả năng chuyên môn máy trưởng hạng ba như thế nào? xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 8 Điều 6 Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì điều kiện dự thi cấp GCN khả năng chuyên môn máy trưởng hạng ba như sau:

   - Đủ 18 tuổi trở lên, có chứng chỉ thợ máy, có thời gian đảm nhiệm chức danh thợ máy đủ 12 tháng trở lên;

   - Đối với người đã có chứng chỉ sơ cấp nghề được đào tạo theo nghề máy tàu thủy hoặc máy tàu biển hoặc nghề thợ máy, hoàn thành thời gian lập sự đủ 06 tháng trở lên được dự thi để cấp GCNKNCM máy trưởng hạng ba, không phải dự học chương trình tương ứng.

   Bên cạnh đó, người dự thi còn phải đảm bảo các điều kiện chung sau:

   1. Là công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghề tương ứng với từng loại, hạng GCNKNCM, CCCM (trừ các trường hợp cụ thể quy định tại điểm b khoản 7, điểm b khoản 8, điểm b khoản 9, điểm b khoản 10, điểm b khoản 11 và điểm b khoản 12 Điều 6 của Thông tư này).

   2. Đủ tuổi, đủ thời gian đảm nhiệm chức danh hoặc thời gian tập sự tính đến thời điểm ra quyết định thành lập Hội đồng thi, kiểm tra tương ứng với từng loại, hạng GCNKNCM, CCCM quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

   3. Có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

   Trên đây là quy định về điều kiện dự thi cấp GCN khả năng chuyên môn máy trưởng hạng ba.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn