Doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được nắm giữ tối đa bao nhiêu % cổ phần của doanh nghiệp kiểm định xe cơ giới?

Ngày hỏi:30/10/2018

Tôi đang làm trợ lý Giám đốc của một công ty kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại khu vực phía Nam. Bây giờ công ty của tôi (cụ thể là giám đốc công ty tôi) đang muốn mua cổ phần của một công ty kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới cũng trong khu vực này. Vậy công ty tôi có thể mua (nắm giữ) tối đa bao nhiêu phần trăm (%) cổ phần của công ty kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đó?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì kiểm định xe cơ giới là việc kiểm tra định kỳ về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới. Các tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới được hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

   Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 63/2016/NĐ-CP thì việc thực hiện hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

   - Chỉ những tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới được phép kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

   - Tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới không được kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới hoặc có liên quan trực tiếp với tổ chức kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới. Nếu tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới là công ty cổ phần thì tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới chỉ được nắm giữ không quá 10% cổ phần của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới là công ty cổ phần thì tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới chỉ được nắm giữ không quá 10% cổ phần của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

   Do đó, kết luận: Căn cứ vào thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì công ty của bạn là công ty kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đang có nhu cầu mua cổ phần của một công ty kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Do đó, Tổng số cổ phần mà công ty bạn được phép nắm giữ tại một tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đó không quá 10% cổ phần của tổ chức đó.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn