Đường nông thôn có cần hành lang an toàn?

Ngày hỏi:09/11/2016

Ông Nguyễn Văn Xuân hỏi: Đường giao thông nông thôn có quy định về hành lang an toàn đường bộ không, nếu có thì quy định độ rộng bao nhiêu? Trong trường hợp người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn thì có phải hiến thêm đất để làm hành lang an toàn đường bộ không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 23/2/2011, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định 4927/QĐ-BGTVT 2014 ban hành Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Theo đó, đường giao thông nông thôn có cấp AH, cấp A, cấp B và cấp C.

   Đối chiếu hướng dẫn về cấp thiết kế của đường giao thông nông thôn tại Quyết định 4927/QĐ-BGTVT 2014 và quy định tại Điều 39 Luật Giao thông đường bộ 2008, thì đường giao thông nông thôn cấp AH, cấp A, cấp B là đường huyện, đường xã.

   Theo Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP, bề rộng hành lang an toàn đường bộ của đường giao thông nông thôn cấp AH, cấp A, cấp B là 4m. Đường giao thông nông thôn cấp C không có hành lang an toàn đường bộ.

   Hiện nay, nhiều địa phương đang có phong trào hiến đất để làm đường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân. Hiến đất là nghĩa cử cao đẹp “mình vì mọi người”, là hành động tự nguyện; vì vậy, không có quy định của pháp luật buộc phải “hiến đất” hoặc “hiến thêm đất” để làm đường (trong đó có hành lang an toàn đường bộ).

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hành lang an toàn đường nông thôn. Bạn nên tham khảo chi tiết Quyết định 4927/QĐ-BGTVT 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn