Giấy chứng nhận phân cấp sàn nâng tàu tạm thời có hiệu lực bao lâu?

Ngày hỏi:29/03/2017

Giấy chứng nhận phân cấp sàn nâng tàu tạm thời có hiệu lực bao lâu? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Đăng, đang sinh sống tại Nam Định, Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi giấy chứng nhận phân cấp sàn nâng tàu tạm thời có hiệu lực bao lâu? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Thanh Đăng_093**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hiệu lực của Giấy chứng nhận phân cấp sàn nâng tàu được quy định cụ thể tại Tiểu mục 1.3.1.3 Phần III Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu ban hành kèm theo Thông tư 72/2015/TT-BGTVT, theo đó:

   (2) Giấy chứng nhận phân cấp sàn nâng tàu tạm thời chỉ có hiệu lực với thời hạn tối đa là 5 tháng, tính từ ngày cấp giấy chứng nhận đó. Giấy chứng nhận phân cấp sàn nâng tàu tạm thời sẽ mất hiệu lực khi giấy chứng nhận phân cấp sàn nâng tàu được cấp.

   Trên đây là tư vấn về hiệu lực của Giấy chứng nhận phân cấp sàn nâng tàu. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn