Giấy phép mở văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài bị thu hồi trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:20/06/2017

Các trường hợp thu hồi Giấy phép mở văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Thách Thức, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Gần đây, khi tìm hiểu về lĩnh vực hàng không dân dụng, tôi thấy có quy định cho phép các hãng hàng không nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng không tại Việt Nam khi đáp ứng một số điều kiện. Thông thường những hãng này thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để hoạt động. Tôi thắc mắc, vậy có trường hợp nào Giấy phép mở văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài bị thu hồi hay không? Tôi có thể tham khảo thêm nội dung này tại đâu? Rất mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn rất nhiều! Huỳnh Cao Thách Thức (thuc***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các trường hợp thu hồi Giấy phép mở văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài được quy định tại Khoản 5 Điều 123 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006. Cụ thể bao gồm:

   a) Không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này (các điều kiện để hãng hàng không nước ngoài được mở văn phòng đại diện, văn phòng bán vé tại Việt Nam);

   b) Không bắt đầu hoạt động bán vé trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép;

   c) Ngừng hoạt động bán vé mười hai tháng liên tục;

   d) Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép;

   đ) Có hành vi lừa đảo khách hàng;

   e) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về kinh doanh vận chuyển hàng không hoặc khai thác hệ thống đặt giữ chỗ bằng máy tính;

   g) Trong trường hợp cần thiết nhằm bảo đảm quyền mở văn phòng đại diện, văn phòng bán vé tương tự của các hãng hàng không Việt Nam tại quốc gia của hãng hàng không nước ngoài.

   Liên quan đến vấn đề này, Ban biên tập xin cung cấp thêm cho bạn một số thông tin như sau:

   1. Hoạt động của Văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

   a) Theo đề nghị của hãng hàng không nước ngoài;

   b) Hãng hàng không nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của nước nơi hãng hàng không đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

   c) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị thu hồi theo quy định tại khoản 5 Điều 123 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam;

   d) Hợp đồng ủy quyền đại diện hết giá trị hiệu lực.

   2. Trong thời hạn 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động, Văn phòng đại diện phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 81/2014/TT-BGTVT đến Cục Hàng không Việt Nam, các chủ nợ, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác. Thông báo phải nêu rõ thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, được niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng đại diện đăng tin trên một tờ báo được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp,

   3. Hãng hàng không nước ngoài, Văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ nợ và các nghĩa vụ khác với tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, việc thu hồi Giấy phép mở văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hãng hàng không đó tại Việt Nam. Cụ thể là khi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài bị thu hồi cũng đồng nghĩa với việc hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng không tại Việt Nam của hãng đó chính thức chấm dứt.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về các trường hợp thu hồi Giấy phép mở văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài. Để hiểu chi tiết hơn nội dung này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn