Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

Ngày hỏi:30/06/2015

Tôi là lái xe chuyển vận chuyển khí công nghiệp là chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ. Tôi đã được Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ cho phương tiện . Tôi thường xuyên phải vận chuyển đến giao hàng ở nhiều Tỉnh, thành phố trên cả nước. Vậy giấy phép tôi đã được cấp có được phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đến các tỉnh khác không?

  Nội dung này được Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP. Hà Nội tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 điều 6 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 quy định: Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ có hiệu lực trên toàn quốc và có giá trị một lần đối với phương tiện có hợp đồng vận chuyển theo chuyến; có giá trị không quá 12 tháng đối với phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo kế hoạch hoặc hợp đồng vận chuyển. Do đó giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ của anh đã được cấp là có giá trị trên cả nước.


  Nguồn:

  CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hàng nguy hiểm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn