Hệ thống quản lý an toàn sân bay

Ngày hỏi:03/01/2017

Tôi tên là Phạm Thị Bích, SĐT: 01633***, tôi muốn hỏi: Hệ thống quản lý an toàn sân bay được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang làm công việc quản lý dịch vụ mặt đất tại một sân bay dân dụng trong nước. Tôi đã từng tham gia đóng góp ý kiến trong một số hội nghị về phát triển hàng không VN nên khá quan tâm tới vấn đề này. Do không có điều kiện nghiên cứu nên mong các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi, tôi xin cảm ơn nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hệ thống quản lý an toàn sân bay được hướng dẫn tại Điều 41 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, theo đó:

   1. Người khai thác cảng hàng không, sân bay chịu trách nhiệm về điều phối chung, bảo đảm an toàn, liên tục, đồng bộ đối với hoạt động khai thác sân bay; bảo đảm đầy đủ số lượng nhân lực đáp ứng về trình độ kỹ thuật để bảo đảm hoạt động khai thác bình thường của sân bay; thực hiện công tác quản lý chướng ngại vật hàng không tại cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay theo quy định.

   2. Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải thiết lập và triển khai thực hiện hệ thống quản lý an toàn sân bay, bao gồm các nội dung chính sau đây:

   a) Mục tiêu và chính sách an toàn khai thác sân bay;

   b) Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý an toàn; cơ cấu tổ chức của hệ thống quản lý an toàn tại sân bay;

   c) Biện pháp bảo đảm an toàn; quản lý nguy cơ rủi ro an toàn; hệ thống báo cáo về công tác an toàn;

   d) Công tác huấn luyện, đào tạo, đào tạo lại về an toàn.

   3. Hoạt động của mọi tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay phải tuân thủ theo hệ thống quản lý an toàn sân bay đã được phê duyệt.

   4. Người khai thác cảng hàng không, sân bay ban hành quy tắc, tổ chức phổ biến và giám sát việc tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn hàng không tại sân bay; phát hiện các vụ việc vi phạm và chuyển giao cho Cảng vụ hàng không xử lý theo quy định.

   5. Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện hệ thống quản lý an toàn sân bay.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về hệ thống quản lý an toàn sân bay, được quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BGTVT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn