Hồ sơ đăng ký xe máy xếp dỡ hàng

Ngày hỏi:24/08/2019

Tôi mới mua xe máy xếp dỡ hàng, Ban biên tập cho tôi hỏi hồ sơ đăng ký lần đầu đối với loại xe xếp dỡ hàng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định xe máy xếp dỡ là một loại xe chuyên dụng.

   Căn cứ vào Khoản 1 Điều 5 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu bao gồm các giấy tờ sau:

   - Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu số 2 của Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT;

   - Bản chính giấy tờ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 22/2019/TT-BGTVT trừ các trường hợp nhiều xe chung một giấy tờ;

   - Bản chính giấy tờ xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 22/2019/TT-BGTVT trừ các trường hợp nhiều xe chung một giấy tờ.

   Trên đây là hồ sơ đăng ký xe máy xếp dỡ hàng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn