Hồ sơ đề nghị công nhận phù hợp phù hợp quy chuẩn đối với cơ sở cung cấp dịch vụ tàu biển tại đợt đánh giá lần đầu bao gồm những gì?

Ngày hỏi:29/12/2016

Hồ sơ đề nghị công nhận phù hợp phù hợp quy chuẩn đối với cơ sở cung cấp dịch vụ tàu biển tại đợt đánh giá lần đầu bao gồm những gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Tuấn, đang sinh sống ở Ninh Thuận. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi hồ sơ đề nghị công nhận phù hợp phù hợp quy chuẩn đối với cơ sở cung cấp dịch vụ tàu biển tại đợt đánh giá lần đầu gồm những gì? Vấn đề này được quy định ở đâu? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Ngọc Tuấn_098***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đề nghị công nhận phù hợp phù hợp quy chuẩn đối với cơ sở cung cấp dịch vụ tàu biển tại đợt đánh giá lần đầu được quy định tại Tiểu mục 2.3.1.2 Chương II Phần 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2015/BGTVT về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển, theo đó, đối với cơ sở cung cấp dịch vụ đề nghị công nhận phù hợp Quy chuẩn, hồ sơ gồm các tài liệu sau đây phải trình cho Đăng kiểm xem xét trước khi thực hiện đánh giá:

   (a) Giấy đề nghị đánh giá và công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ.

   (b) Giới thiệu chung về cơ sở (giấy phép kinh doanh, địa chỉ, lịch sử, sơ đồ tổ chức, các đơn vị trực thuộc, số lượng và trình độ nhân viên, các dịch vụ cung cấp, các điều kiện cung cấp dịch vụ v.v...).

   (c) Mô tả cơ sở vật chất cần thiết liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà kho, các trang thiết bị v.v...).

   (d) Danh sách các nhà thầu phụ và công việc dự kiến do nhà thầu phụ thực hiện.

   (e) Sổ tay chất lượng cùng với các tài liệu liên quan và các quy trình được lập thành hồ sơ.

   (g) Danh sách các nhân viên kỹ thuật và cán bộ giám sát (trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chương trình đào tạo đã tham gia, bản sao các chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm đối với dịch vụ liên quan).

   (h) Mẫu danh mục kiểm tra, bảo dưỡng, thử và báo cáo liên quan các dịch vụ cung cấp.

   (i) Bản sao các giấy chứng nhận công nhận cơ sở của các cơ quan có thẩm quyền hoặc các tổ chức đăng kiểm khác, nếu có.

   (k) Bản sao giấy chứng nhận uỷ quyền thực hiện dịch vụ liên quan do nhà sản xuất cấp, nếu có.

   (l) Các tài liệu khác có liên quan.

   Trên đây là quy định về hồ sơ đề nghị công nhận phù hợp phù hợp quy chuẩn đối với cơ sở cung cấp dịch vụ tàu biển tại đợt đánh giá lần đầu. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2015/BGTVT về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn