Hồ sơ đề nghị danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ ngành Giao thông vận tải

Ngày hỏi:13/04/2018

Hồ sơ đề nghị danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ ngành Giao thông vận tải gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên Ngọc Nhi. Theo thông tin tôi được biết, thì vừa qua Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành giao thông vận tải. Tôi đang có thắc mắc liên quan đến vấn đề này cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, theo quy định mới thì hồ sơ đề nghị danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ ngành Giao thông vận tải gồm những gì? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

0123****

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư 13/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2018, hồ sơ đề nghị danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ ngành Giao thông vận tải có 03 bộ (bản chính), gồm:

   - Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị;

   - Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình Bộ;

   - Báo cáo thành tích theo mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Xác nhận thuế theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 16 Thông tư này đối với trường hợp đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước;

   - Ý kiến của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp xã) nơi đóng trụ sở chính của đơn vị về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Hồ sơ đề nghị danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ ngành Giao thông vận tải. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 13/2018/TT-BGTVT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn