Hồ sơ đề nghị đóng cảng hàng không, sân bay

Ngày hỏi:30/03/2021

Trường hợp đóng cửa cảng hàng không, sân bay thì hồ sơ đề nghị đóng cảng hàng không, sân bay gồm những tài liệu gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 41 Nghị định 05/2021/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị đóng cảng hàng không, sân bay bao gồm các tài liệu sau:

   - Văn bản đề nghị đóng cảng hàng không, sân bay, bao gồm các thông tin: Tên cảng hàng không, sân bay; vị trí, quy mô, loại hình cảng hàng không, sân bay; cấp sân bay; lý do, thời điểm đóng cảng hàng không, sân bay;

   - Phương án tổng thể khắc phục, xử lý các vấn đề liên quan đến việc đóng cảng hàng không, sân bay;

   - Các tài liệu liên quan đến đề nghị đóng cảng hàng không, sân bay.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn