Hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo

Ngày hỏi:30/03/2021

Hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo, mở rộng gồm những tài liệu gì? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 43 Nghị định 05/2021/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo, mở rộng, sửa chữa kết cấu hạ tầng gồm có:

   - Văn bản đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay bao gồm các thông tin: tên cảng hàng không, sân bay; lý do đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay; thời gian đóng cửa tạm thời cảng hàng không, sân bay;

   - Quyết định phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng, sửa chữa kết cấu hạ tầng của cơ quan có thẩm quyền;

   - Phương án tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn