Hồ sơ liên quan đến hệ thống máy, thiết bị điện, điều khiển và vận hành để tham khảo của sàn nâng tàu

Ngày hỏi:28/03/2017

Hồ sơ liên quan đến hệ thống máy, thiết bị điện, điều khiển và vận hành để tham khảo của sàn nâng tàu gồm những gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Sơn, đang sinh sống tại Quảng Ngãi, Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hồ sơ liên quan đến hệ thống máy, thiết bị điện, điều khiển và vận hành để tham khảo của sàn nâng tàu được quy định thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Minh Sơn_090**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ liên quan đến hệ thống máy, thiết bị điện, điều khiển và vận hành để tham khảo của sàn nâng tàu được quy định cụ thể tại Mục 2.1.2.4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu ban hành kèm theo Thông tư 72/2015/TT-BGTVT, theo đó, hồ sơ liên quan đến hệ thống máy, thiết bị điện, điều khiển và vận hành để tham khảo gồm:

   (a) Bản tính ngắn mạch dòng điện và thanh cái, thanh cái bảng điện và đầu ra của máy biến áp;

   (b) Bảng tính tải cho các thiết bị điện của sàn nâng.

   Trên đây là tư vấn về hồ sơ liên quan đến hệ thống máy, thiết bị điện, điều khiển và vận hành để tham khảo của sàn nâng tàu. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thiết bị điện
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn