Hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào?

Ngày hỏi:03/04/2018

Hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Văn. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp và giải đáp thông tin giúp, cụ thể là hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải bao gồm những giấy tờ, tài liệu được quy định tại Điều 7 Nghị định 43/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, cụ thể như sau:

   - Hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm;

   + Hồ sơ liên quan đến việc hình thành, biến động tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;

   + Báo cáo kê khai, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải theo quy định tại Điều 28 Nghị định này;

   + Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải theo quy định tại Điều 29 Nghị định này.

   - Cơ quan được giao quản lý tài sản chịu trách nhiệm:

   - Lập hồ sơ về tài sản thuộc phạm vi quản lý;

   - Quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ về tài sản thuộc phạm vi quản lý và thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giao thông vận tải và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về những giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Nghị định 43/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn