Hồ sơ trình thẩm định về thiết bị tín hiệu của tàu biển đóng mới bao gồm những gì?

Ngày hỏi:05/10/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quy trình thẩm định các thiêt bị an toàn của tàu biển đóng mới. Tôi có thắc mắc mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Hồ sơ trình thẩm định về thiết bị tín hiệu của tàu biển đóng mới bao gồm những gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ trình thẩm định về thiết bị tín hiệu của tàu biển đóng mới bao gồm những giấy tờ tài liệu tại Tiểu mục 1.4.2 Mục I Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT về Trang bị an toàn tàu biển, cụ thể như sau:

   (1) Trường hợp hồ sơ thiết kế lắp đặt chưa được trình thẩm định, thì hồ sơ trình bao gồm các tài liệu sau:

   (a) Danh mục thiết bị tín hiệu bao gồm các thông số chính của thiết bị;

   (b) Bản vẽ bố trí chung các đèn hàng hải, đèn chớp, và pháo hiệu có chỉ rõ vị trí lắp đặt;

   (c) Sơ đồ nối mạch đèn hàng hải, đèn chớp và thiết bị âm hiệu dùng điện.

   (2) Ngoài các hồ sơ để thẩm định như nêu ở 1.4.2-4(1) trên, cần phải trình cho Đăng kiểm quy trình thử thiết bị tín hiệu lắp đặt trên tàu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn