Hội đồng thi, kiểm tra cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, lái thuyền

Ngày hỏi:29/10/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền viên. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì hội đồng thi, kiểm tra cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, lái thuyền như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì hội đồng thi, kiểm tra cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, lái thuyền như sau:

   1. Hội đồng thi, kiểm tra có 05 (năm) hoặc 07 (bảy) thành viên.

   2. Thành phần của Hội đồng thi:

   - Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 7 của Thông tư này hoặc người được ủy quyền;

   - Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền, lãnh đạo của các cơ sở đào tạo;

   - Ủy viên Thư ký là chuyên viên theo dõi công tác đào tạo của cơ quan có thẩm quyền;

   - Các ủy viên còn lại là chuyên viên của cơ quan có thẩm quyền, lãnh đạo các phòng, khóa, tổ môn chuyên môn của các cơ sở đào tạo.

   3. Thành phần của Hội đồng kiểm tra:

   - Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo của cơ sở đào tạo hoặc lãnh đạo của Sở Giao thông vận tải (đối với địa phương chưa có cơ sở đào tạo);

   - Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo hoặc trưởng phòng của cơ sở đào tạo hoặc lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải (đối với địa phương chưa có cơ sở đào tạo);

   - Ủy viên Thư ký là lãnh đạo phòng đào tạo của cơ sở đào tạo hoặc chuyên viên theo dõi công tác đào tạo của Sở Giao thông vận tải (đối với địa phương chưa có cơ sở đào tạo);

   - Các ủy viên còn lại là lãnh đạo các phòng, khoa, tổ môn chuyên môn của cơ sở đào tạo hoặc chuyên viên của Sở Giao thông vận tải (đối với địa phương chưa có cơ sở đào tạo).

   Trên đây là quy định về hội đồng thi, kiểm tra cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, lái thuyền.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT