Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không gồm những nội dung chủ yếu gì?

Ngày hỏi:08/05/2018

Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không gồm những nội dung chủ yếu gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Diệu Linh. Hiện tôi đang có thắc mắc muốn được Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không là gì? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 8 Điều 13 Nghị định 44/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

   - Thông tin của bên chuyển nhượng;

   - Thông tin của doanh nghiệp nhận chuyển nhượng;

   - Danh mục tài sản được chuyển nhượng quyền khai thác;

   - Thời hạn chuyển nhượng; giá chuyển nhượng; phương thức và thời hạn thanh toán; hạng mục công trình đầu tư, nâng cấp và các nội dung cần thiết khác;

   - Quyền và nghĩa vụ của các bên;

   - Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

   - Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng, doanh nghiệp nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thanh toán tiền chuyển nhượng cho cơ quan được giao quản lý tài sản theo Hợp đồng, Cơ quan được giao quản lý tài sản có trách nhiệm nộp tiền vào tài khoản tạm giữ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tiền chuyển nhượng.

   Trường hợp quá thời hạn quy định tại điểm này mà doanh nghiệp nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng đã ký kết thì cơ quan được giao quản lý tài sản có văn bản đề nghị kèm theo bản sao Hợp đồng chuyển nhượng và chứng từ về việc nộp tiền của doanh nghiệp nhận chuyển nhượng (nếu có) gửi Cục thuế (nơi có tài sản) để xác định và ra Thông báo về số tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

   Thời hạn nộp tiền cụ thể và quy định việc nộp tiền chậm nộp phải được ghi rõ tại Quy chế đấu giá, Hợp đồng chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

   Trên đây là câu trả lời về Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 44/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn