Hợp đồng đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:08/04/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành thì: Hợp đồng đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ gồm những nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hợp đồng đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ gồm những nội dung nào?
   (ảnh minh họa)
  • Hợp đồng đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ gồm những nội dung quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư 38/2017/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 31/2014/TT-BGTVT hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, cụ thể như sau:

   a) Tên sản phẩm, dịch vụ công ích;

   b) Số lượng, khối lượng;

   c) Chất lượng và quy cách;

   d) Giá, đơn giá;

   đ) Mức trợ giá (nếu có);

   e) Số lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích được trợ giá;

   g) Giá trị hợp đồng;

   h) Thời gian hoàn thành;

   i) Giao hàng: thời gian, địa điểm, phương thức;

   k) Phương thức nghiệm thu, thanh toán;

   l) Trách nhiệm và nghĩa vụ giữa cơ quan đặt hàng và nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích nhận đặt hàng;

   m) Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng và thủ tục giải quyết.

   Các bên có thể thỏa thuận bổ sung một số nội dung khác trong hợp đồng nhưng không trái với quy định của pháp luật và không vượt giá sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ đã được duyệt.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn