Hợp đồng vận tải hàng hóa trong kinh doanh vận tải đường sắt là gì?

Ngày hỏi:11/08/2017

Hợp đồng vận tải hàng hóa trong kinh doanh vận tải đường sắt là gì? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh vận tải đường sắt. Qua một số tài liệu, tôi được biết, doanh nghiệp thực hiện họat động kinh doanh vận tải thông qua khá nhiều loại hợp đồng như hợp đồng vận tải hành khách, hành lý hay hàng hóa. Nhờ Ban biên tập trả lời giúp tôi, một cách chính xác thì hợp đồng vận tải hàng hóa là gì? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe! Văn Đồng (dong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Từ ngày 01/7/2018, Luật Đường sắt 2017 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó,Luật này quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ, quản lý, bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; công nghiệp đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; tín hiệu, quy tắc giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt.

   Hợp đồng vận tải hàng hóa trong kinh doanh vận tải đường sắt được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đường sắt 2017. Cụ thể như sau:

   Hợp đồng vận tải hàng hóa là sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt với người thuê vận tải, theo đó doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt nhận vận chuyển hàng hóa từ nơi nhận đến nơi đến và giao hàng hóa cho người nhận hàng được quy định trong hợp đồng. Hợp đồng vận tải hàng hóa xác định quan hệ về quyền và nghĩa vụ của các bên và được lập thành văn bản hoặc hình thức khác mà hai bên thỏa thuận.

   Cũng theo quy định này, hóa đơn gửi hàng hóa là bộ phận của hợp đồng vận tải do doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phát hành theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có trách nhiệm lập hóa đơn và giao cho người thuê vận tải sau khi người thuê vận tải giao hàng hóa; có chữ ký của người thuê vận tải hoặc người được người thuê vận tải ủy quyền. Hóa đơn gửi hàng hóa là chứng từ giao nhận hàng hóa giữa doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt và người thuê vận tải, là chứng cứ để giải quyết tranh chấp.

   Hóa đơn gửi hàng hóa phải ghi rõ loại hàng hóa; ký hiệu, mã hiệu hàng hóa; số lượng, khối lượng hàng hóa; nơi giao hàng hóa, nơi nhận hàng hóa, tên và địa chỉ của người gửi hàng, tên và địa chỉ của người nhận hàng; giá vận tải và các chi phí phát sinh; các chi tiết khác mà doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt và người thuê vận tải thỏa thuận ghi vào hóa đơn gửi hàng hoá; xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt về tình trạng hàng hóa nhận vận tải.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về khái niệm hợp đồng vận tải hàng hóa trong kinh doanh vận tải đường sắt. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Luật Đường sắt 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hợp đồng
  Kinh doanh vận tải
  Đường sắt
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn