Hướng dẫn tính toán xác định lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính trong 1 giờ hoạt động của phương tiện thủy

Ngày hỏi:28/02/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo hướng dẫn tại Định mức kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BGTVT thì việc tính toán xác định lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính trong 1 giờ hoạt động của phương tiện thủy được hướng dẫn như thế nào? Mong ban biên tập hỗ trợ.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hướng dẫn tính toán xác định lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính trong 1 giờ hoạt động của phương tiện thủy
   (ảnh minh họa)
  • Theo Tiểu mục 6.2 Mục 6 Chương 1 Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 15/4/2020) hướng dẫn:

   Định mức tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy tại mức công suất khai thác 85% Neđm được quy định tại Bảng mức 3. Lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy tại các mức công suất khai thác khác (Mức công suất khai thác: 10%Neđm, 25%Neđm, 50%Neđm và 75%Neđm được quy định tại Bảng mức 1, Bảng mức 2) được tính toán theo hướng dẫn dưới đây:

   a) Lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy tại mức công suất khai thác 10% Neđm

   - Các thông số đã biết:

   + Ne: Công suất của máy chính ở chế độ khai thác thực tế, Ne = 10%Neđm;

   + Neđm: Công suất định mức của máy chính, tra theo Bảng mức 3;

   + ge1: Suất tiêu hao nhiên liệu của máy chính tại chế độ khai thác 85% Neđm, tra theo Bảng mức 3.

   - Các thông số cần xác định:

   + Hệ số k1: U = (Ne/Neđm) x 100%; tra Bảng A, suy ra hệ số k1;

   + Hệ số k2: Căn cứ theo thời gian hoạt động của động cơ máy chính, tra Bảng B, suy ra k2;

   - Tính toán lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính trong 01 giờ hoạt động ở 10%Neđm:

   b) Lượng tiêu hao nhiên liệu của máy chính trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy tại mức công suất khai thác 25% Neđm, 50% Neđm, 75% Neđm: Tính toán tương tự như trên.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn