Khách thể của tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn

Ngày hỏi:21/01/2005
Khách thể của tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn được pháp luật quy định như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Khách thể của tội phạm này là trật tự an toàn giao thông đường thủy.

   Đối tượng tác động của tội phạm này là phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn. Ví dụ: điểm a khoản 1 Điều 26 Luật giao thông đường thủy nội địa quy định: khi đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện phải có hồ sơ thiết kế được cơ quan đăng kiểm phê duyệt. Nếu người của cơ quan đăng kiểm trong việc giám sát kỹ thuật khi thi công thấy phương tiện không bảo đảm an toàn mà vẫn cấp giấy chứng nhận cho phép phương tiện được đưa vào sử dụng mà gây thiệt hại đến tính mạng cho người khác, là xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Các tiêu chuẩn về an toàn đối với phương tiện thủy nội địa được quy định đầy đủ tại Chương III Luật giao thông đường thủy nội địa. Vì vậy, khi quy định hành vi đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn thì phải căn cứ vào các quy định tại Chương III này.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn