Khám sức khỏe thi bằng lái xe có bắt buộc xét nghiệm?

Ngày hỏi:28/10/2019

Nếu có bắt buộc xét nghiệm người đi học lái xe để thi lấy bằng lái xe vậy văn bản nào? Thông tư nào quy định khi người đi học để được thi lấy bằng lái xe phải làm xét nghiệm. Tôi chưa thấy. Chỉ thấy dành cho người đã có bằng lái xe khi đi khám sức khỏe xin việc mới có những xét nghiệm bắt buộc. Hay là tôi đã hiểu sai TTLT số 24 năm 2015 của BYT và Bộ GTVT. Nhờ hỗ trợ giúp tôi vì tôi đang phụ trách vấn đề này. Theo tôi hiểu người chưa có bằng lái họ không cần phải làm xét nghiệm bắt buộc. Bởi TTLT 24 áp dụng cho người lái xe.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT thì:

   1. Thủ tục khám và cấp Giấy khám sức khỏe của người lái xe được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 8 Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/2013/TT-BYT).

   2. Mẫu Giấy khám sức khỏe của người lái xe áp dụng thống nhất theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

   Theo đó, căn cứ Mẫu giấy khám sức khỏe tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này thì trong các nội dung cần khám có nội dung khám cận lâm sàng bao gồm các xét nghiệm như xét nghiệm ma túy, xét nghiệm nồng độ cồn,...

   Như vậy thì xét nghiệm là một trong những nội dung bắt buộc đối với người tham gia thi bằng lái xe. Tuy nhiên, trên thực tế, khi thực hiện việc khám sức khỏe để thi bằng lái thì hầu hết những nội dung xét nghiệm này không được tiến hành mà chỉ ghi kết quả bình thường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn