Khi nào phải sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay?

Ngày hỏi:08/04/2021

Cho mình hỏi khi nào thì phải sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay? Nhớ hướng dẫn theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 53 Nghị định 05/2021/NĐ-CP thì phải đề nghị sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay khi có sự thay đổi về:gườ

   - Tên, địa chỉ của chủ sở hữu hoặc Ni khai thác cảng hàng không, sân bay;

   - Tên cảng hàng không, sân bay;

   - Vị trí, tọa độ điểm quy chiếu cảng hàng không, sân bay;

   - Cấp sân bay;

   - Mục đích khai thác;

   - Năng lực khai thác tương ứng với loại tàu bay lớn nhất được phép khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn