Khối lượng hồ sơ kỹ thuật trình thẩm định khi chế tạo thiết bị vô tuyến điện dùng cho tàu cá

Ngày hỏi:04/04/2017

Khối lượng hồ sơ kỹ thuật trình thẩm định khi chế tạo thiết bị vô tuyến điện dùng cho tàu cá được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nhân, đang sinh sống tại Nghệ An, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi khối lượng hồ sơ kỹ thuật trình thẩm định khi chế tạo thiết bị vô tuyến điện dùng cho tàu cá là gì? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Trọng Nhân_098**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khối lượng hồ sơ kỹ thuật trình thẩm định khi chế tạo thiết bị vô tuyến điện dùng cho tàu cá được quy định cụ thể tại Tiểu mục 2.1.2.2.3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-21:2015/BNNPTNT về Trang bị an toàn tàu cá ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BNNPTNT, gồm:

   2.1.2.2.3.1. Trước khi chế tạo phải trình Đăng kiểm duyệt các hồ sơ sau:

   a) Thuyết minh kỹ thuật bao gồm cả nhiệm vụ thư kỹ thuật;

   b) Sơ đồ nguyên lý;

   c) Các bản vẽ thiết bị ở dạng chung và dạng mở;

   d) Sơ đồ lắp ráp;

   e) Liệt kê linh kiện và các phụ tùng dự trữ;

   f) Quy trình thử.

   2.1.2.2.3.2. Thiết bị vô tuyến điện là mẫu thí nghiệm phải được hoàn thiện và chế tạo ít nhất gồm 02 mẫu phù hợp với hồ sơ kỹ thuật, phải được thử ở nhà máy chế tạo và trên tàu để xác nhận phù hợp của các thông số vận hành và kỹ thuật của nó với Quy phạm và nhiệm vụ thư kỹ thuật. Các bước thử này phải được tiến hành có sự giám sát của Đăng kiểm.

   2.1.2.2.3.3. Sau khi hoàn thành cuộc thử phải giao cho Đăng kiểm các biên bản kiểm tra và kết quả thử cũng như thuyết minh, sơ đồ và bản vẽ bố trí chung. Tất cả các hồ sơ này Đăng kiểm sẽ lưu giữ và làm cơ sở để quyết định cho phép sử dụng thiết bị dựa trên cơ sở kỹ thuật (điều kiện kỹ thuật).

   Trên đây là tư vấn về khối lượng hồ sơ kỹ thuật trình thẩm định khi chế tạo thiết bị vô tuyến điện dùng cho tàu cá. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-21:2015/BNNPTNT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn