Kích thước tiêu phản quang dạng mũi tên trong giao thông đường bộ được quy định ra sao?

Ngày hỏi:03/11/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Nguyễn Thành Trung,  hiện bạn đang công tác trong một đơn vị bảo trì đường Hồ Chí Minh. Có thắc mắc sau bạn mong nhận phản hồi từ Ban biên tập cụ thể: Kích thước tiêu phản quang dạng mũi tên trong giao thông đường bộ được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kích thước tiêu phản quang dạng mũi tên trong giao thông đường bộ được quy định tại Điều 61 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ, như sau:

   Tiêu phản quang dạng mũi tên bao gồm một biển vẽ dạng mũi tên chỉ hướng màu đen trên nền vàng gắn trên đỉnh các cột (xem Hình 34).

   Kích thước tiêu phản quang dạng mũi tên được quy định như sau:

   Kích thước

   A

   B

   C

   D

   E

   F

   Đường có tốc độ thiết kế < 60 km/h

   220

   400

   110

   200

   10

   10

   Đường có tốc độ thiết kế 60 - 80 km/h

   300

   500

   150

   250

   15

   15

   Đường có tốc độ thiết kế > 80 km/h

   600

   800

   300

   400

   20

   20

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn