Kiểm tra kết thúc khóa học cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa

Ngày hỏi:12/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì việc kiểm tra kết thúc khóa học cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa  được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về kiểm tra kết thúc khóa học cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa quy định tại Mục IV Phụ lục I Thông tư 06/2020/TT-BGTVT, như sau:

   1. Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

   Người học phải học đầy đủ nội dung theo yêu cầu chương trình các môn học, mô đun quy định. Nội dung, hình thức và điều kiện kiểm tra khi kết thúc môn học, mô đun do người đứng đầu cơ sở đào tạo quyết định. Kết quả kiểm tra được đánh giá theo một trong hai mức là đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu.

   2. Kiểm tra kết thúc khóa học:

   STT

   Môn kiểm tra

   Hình thức kiểm tra

   1

   Lý thuyết tổng hợp

   Trắc nghiệm

   2

   Thủy nghiệp cơ bản

   Thực hành

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn