Ký hiệu biển số xe quân sự của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quốc phòng

Ngày hỏi:10/01/2019

Khi tham gia giao thông thỉnh thoảng tôi có thấy xe có biển số đỏ, qua tìm hiểu thì có biết đấy là xe của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên tôi muốn biết chi tiết hơn là của cơ quan, đơn vị nào của Bộ quốc phòng. Do đó, vui lòng hỗ trợ giúp tôi các ký hiệu biển số xe quân sự của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quốc phòng được quy định như thế nào?

(********@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Phụ lục II Thông tư 172/2018/TT-BQP sửa đổi Thông tư 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng, có hiệu lực từ 10/02/2019, có quy định ký hiệu biển số xe quân sự của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quốc phòng như sau:

   TT

   TÊN ĐƠN VỊ

   KÝ HIỆU BIN S

   1

   Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng

   TM

   2

   Tổng cục Chính trị

   TC

   3

   Tổng cục Hậu cần

   TH

   4

   Tổng cục Kỹ thuật

   TT

   5

   Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

   TK

   6

   Tổng cục II

   TN

   7

   Quân khu 1

   KA

   8

   Quân khu 2

   KB

   9

   Quân khu 3

   KC

   10

   Quân khu 4

   KD

   11

   Quân khu 5

   KV

   12

   Quân khu 7

   KP

   13

   Quân khu 9

   KK

   14

   Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

   KT

   15

   Quân đoàn 1

   AA

   16

   Quân đoàn 2

   AB

   17

   Quân đoàn 3

   AC

   18

   Quân đoàn 4

   AD

   19

   Quân chủng Phòng không - Không quân

   QA

   20

   Quân chủng Hải quân

   QH

   21

   Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

   QB

   22

   Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

   QC

   23

   Bộ Tư lệnh 86

   QM

   24

   Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

   BL

   25

   Binh chủng Tăng, Thiết giáp

   BB

   26

   Binh chủng Công binh

   BC

   27

   Binh chủng Đặc công

   BK

   28

   Binh chủng Pháo binh

   BP

   29

   Binh chủng Hóa học

   BH

   30

   Binh chủng Thông tin liên lạc

   BT

   31

   Học viện Quốc phòng

   HA

   32

   Học viện Lục quân

   HB

   33

   Học viện Chính trị

   HC

   34

   Học viện Hậu cần

   HE

   35

   Học viện Kỹ thuật Quân sự

   HD

   36

   Học viện Quân y

   HH

   37

   Trường Sĩ quan Lục quân 1

   HT

   38

   Trường Sĩ quan Lục quân 2

   HQ

   39

   Trường Sĩ quan Chính trị

   HN

   40

   Cục Đối ngoại

   PA

   41

   Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

   PG

   42

   Ban Cơ yếu Chính phủ

   PK

   43

   Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

   PQ

   44

   Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng

   PM

   45

   Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

   PX

   46

   Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

   PP-10

   47

   Bệnh viện quân y 175

   PP-40

   48

   Viện Y học cổ truyền Quân đội

   PP-60

   49

   Binh đoàn 11

   AV

   50

   Binh đoàn 12

   AT

   51

   Binh đoàn 15

   AN

   52

   Binh đoàn 16

   AX

   53

   Binh đoàn 18

   AM

   54

   Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

   VT

   55

   Tổng công ty 36-CTCP

   CA

   56

   Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội

   CB

   57

   Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân

   CD

   58

   Tổng công ty Đông Bắc

   CH

   59

   Tổng công ty Kinh tế, kỹ thuật công nghiệp quốc phòng

   CK

   60

   Tổng công ty Thái Sơn

   CM

   61

   Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng

   CN

   62

   Tổng công ty 319

   CP

   63

   Công ty Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất

   CT

   64

   Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô

   CV

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn