Làm sao để nhận biết xe du lịch với các loại xe khác?

Ngày hỏi:15/05/2020

Tôi có thắc mắc cần được giải đáp như sau: Theo quy định hiện nay thì làm sao để phân biệt được xe ô tô vận tải hành khách đi du lịch với các xe khác? Nhờ hỗ trợ.

    Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

    • Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch như sau:

      - Có biển hiệu “XE Ô TÔ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH” và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; phải được niêm yết các thông tin trên xe;

      - Phải được niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE DU LỊCH” làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe; với kích thước tối thiểu của cụm từ “XE DU LỊCH” là 06 x 20 cm;

      - Thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 của Nghị định này.

      => Như vậy, xe ô tô vận tải hành khách du lịch phải dán cụm từ "XE DU LỊCH" với kích thước 06x20 cm ở trước và sau xe, nên bạn có thể dựa vào đây để phân biệt.

      Trên đây là nội dung hỗ trợ!

      Trân trọng!


    Nguồn:

    THƯ KÝ LUẬT
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn